Oulun Eteläisen EU-tiedotuspisteen tarjoamat palvelut

 

 • Ilmaiset julkaisut, esitteet ja opaskirjaset, jotka koskevat:
  - EU:n toimielinten työtä
  - EU:n toiminnan pohjana olevia perustamissopimuksia
  - lakeja, jotka unioni laatii ja panee täytäntöön yhdessä jäsenvaltioiden kanssa
  - EU:n keskeisiä politiikkoja, kuten maataloutta, kalastusta, kauppaa ja kilpailupolitiikkaa
  - suunnitelmia ja ohjelmia, jotka käsittelevät mm. työpaikkoja, tutkimusta, koulutusta, terveydenhuoltoa, ympäristöä ja tasa-arvoa
  - yritysten ja järjestöjen rahoitusmahdollisuuksia

 • Neuvontapalvelu, joka vastaa kysymyksiin välittömästi tai maksuton yhteys Europe Direct
  -palvelunumeroon 00 800 6 7 8 9 10 11

 • Palvelu, jonka välityksellä kansalaiset voivat lähettää unionin toimielimille EU:n toimintaan liittyvää palautetta ja kysymyksiä

 • Paikalliset tiedotustilaisuudet ja tiedotusaineiston jakaminen EU:n tapahtumista

 • EU-rahoitus- ja hankeneuvonta

 • Kohderyhmän tarpeiden mukaisesti räätälöidyt EU-luennot

 • Kohderyhmän tarpeiden mukaisesti räätälöidyt EU-opintomatkat

 • Käännös- ja tulkkauspalvelut (suomi-ruotsi-englanti-saksa-suomi)