Europe Direct -tiedotuspiste Oulun Eteläinen

Europe Direct -tiedotustoimipisteverkosto on vuodesta 2005 lähtien toiminut paikallisten ja alueellisten EU-tiedotustoimipisteiden verkosto, joka kattaa kaikki Euroopan unionin 28 jäsenvaltioita. Verkosto korvaa aiemmin toimineet maaseudun EU-tietokeskukset (Carrefour) sekä Eurooppa-tiedotuspisteet (Info Point Europe). Euroopan komissio tukee verkostoa niin tiedollisesti kuin taloudellisestikin. Lisäksi kullakin tiedotustoimipisteellä on oma kansallinen isäntäorganisaationsa. Suomessa on yhteensä 8 tiedotustoimipistettä ja koko EU:n alueella runsaat 500. Europe Direct -verkostoon kuuluvat lisäksi pääasiassa yliopistojen yhteydessä toimivat EU-tallekirjastot (European Documentation Centres), joita on yhteensä noin 300 sekä Team Europe -asiantuntijaverkosto ja Europe Direct -puhelinpalvelu.

Europe Direct -tiedotuspiste Oulun Eteläinen jatkaa vuosina 1999 - 2004 toimineen Maaseudun EU-tietokeskus Carrefour Jokilaaksojen työtä. Sen kansallinen isäntäorganisaatio on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja toimialueena Oulun läänin kolme eteläistä seutukuntaa: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat (yhteensä 14 kuntaa ja noin 88 000 asukasta), jotka tunnetaan myös yhteisellä nimellä "Oulun Eteläinen". Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksen toimisto sijaitsee Nivalassa.

Europe Direct -tiedotustoimipisteet antavat kansalaisille tietoa, neuvoja, apua ja vastauksia Euroopan unionin toimielimiä, lainsäädäntöä, politiikkoja, ohjelmia ja rahoitusmahdollisuuksia koskevissa kysymyksissä. Lisäksi tiedotustoimipisteet edistävät alueellisella ja paikallisella tasolla keskustelua Euroopan unionista ja sen politiikoista ja tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden lähettää unionin toimielimille palautetta kysymysten, mielipiteiden ja ehdotusten muodossa. Europe Direct-verkostolla on tärkeä rooli unionin toimielinten tiedotustoimien toteuttamisessa paikallisella ja alueellisella tasolla. Oulun Eteläisen EU-tiedotuspisteen tarjoamat palvelut löydät Palvelut-valikosta.